www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODARNDr. Ľudovít Cibuľka sedemdesiatročný


RNDr. Ľudovít Cibuľka sedemdesiatročný

Jubilee of RNDr. Ľudovít Cibuľka


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2007 [ ročník XIII, číslo 2 ]
Igor Bajo

ABSTRAKT: Náš dlhoročný kolega RNDr. Ľudovít Cibuľka sa 7.11.2007 v plnom zdraví a optimistickej nálade dožil sedemdesiatin. Rodák z Pukanca po absolvovaní gymnázia v Leviciach vyštudoval v rokoch 1956-1961 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave odbor inžinierska geológia a hydrogeológia. V roku 1970 po obhajobe rigoróznej práce získal titul RNDr.


bibliografický
odkaz na článok:
Bajo, I., 2007: RNDr. Ľudovít Cibuľka sedemdesiatročný.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XIII, 2/2007, 220.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk