www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAŽivotné jubileum RNDr. Soni Cicmanovej


Životné jubileum RNDr. Soni Cicmanovej

Jubilee of RNDr. Soňa Cicmanová


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2010 [ ročník XVI, číslo 1 ]
Peter Bajtoš

ABSTRAKT: V apríli 2010 oslávila okrúhle životné jubileum RNDr. Soňa Cicmanová (rodená Labáthová). Svoju profesionálnu kariéru zasvätila hydrogeológii. Rešpekt u odbornej verejnosti si vydobyla hlavne dlhoročnou cieľavedomou a trpezlivou prácou pri riešení úloh ložiskovej hydrogeológie a propagáciou a výsledkami štúdia problematiky hodnotenia hydrogeologických aspektov vplyvu ťažby nerastov na životné prostredie.


bibliografický
odkaz na článok:
Bajtoš, P., 2010: Životné jubileum RNDr. Soni Cicmanovej.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XVI, 1/2010, 130.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
administrátor: admin@sah-podzemnavoda.sk
Tento web používa súbory cookies. [informácie o cookies]