www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAČasové a priestorové zmeny podzemného odtoku v povodiach flyšového pásma severovýchodného Slovenska


Časové a priestorové zmeny podzemného odtoku v povodiach flyšového pásma severovýchodného Slovenska

Temporal and spatial changes of groundwater runoff in flysch belt area catchments in the northeastern part of Slovakia


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2010 [ ročník XVI, číslo 2 ]
Dagmar Stojkovová, Miriam Fendeková

ABSTRACT: The assessment of groundwater runoff values in the catchments of Flysch belt in the northeastern part of Slovakia was based on data available from three gauging stations in Topla, Ondava and Laborec catchments. The original method of Kille and local minimum method with 5, 10, 30-day time step were used for calculation of groundwater runoff values. The estimated values, recalculated on specific groundwater runoff, were the highest in the Laborec catchment and the lowest in the Ondava catchment. It has been showed, that the groundwater runoff decreased during the assessed period, the most severe drought periods occurred simultaneously in all three catchments.


bibliografický
odkaz na článok:
Fendeková, M. & D. Stojkovová, 2010: Časové a priestorové zmeny podzemného odtoku v povodiach flyšového pásma severovýchodného Slovenska.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XVI, 2/2010, 142-151.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: podzemný odtok, Killeho metóda, metóda lokálneho minima, trendová analýza

key words: groundwater runoff, method of Kille, local minimum method, trend analysis

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk