www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKvalita povrchovej vody v Malom Dunaji


Kvalita povrchovej vody v Malom Dunaji

Surface water quality in Malý Dunaj river


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2010 [ ročník XVI, číslo 2 ]
Alexandra Ďuričková, Renáta Fľaková, Milan Seman, Zlatica Ženišová

ABSTRACT: The Malý Dunaj River is the longest Danube River left branch. Its length is about 126.6 km. The data from Slovak Hydrometeorological Institute and our own field measurements and chemical and microbiological analysis were used in the study. In the paper microbiological profile and basic chemical composition of surface water in Malý Dunaj River are evaluated. Long term changes of water quality were interpreted for the period 1967 - 2008. Water quality was checked on the basis of the Government Regulation No. 269/2010.


bibliografický
odkaz na článok:
Ďuričková, A., Fľaková, R., Seman, M. & Z. Ženišová, 2010: Kvalita povrchovej vody v Malom Dunaji.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XVI, 2/2010, 181-192.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: Malý Dunaj, kvalita povrchovej vody, parametre znečistenia

key words: Malý Dunaj River, surface water quality, pollution parameters

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk