www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODADistribúcia arzénu v povrchových a podzemných vodách rudnej oblasti Kolársky vrch (Malé Karpaty)


Distribúcia arzénu v povrchových a podzemných vodách rudnej oblasti Kolársky vrch (Malé Karpaty)

Distribution of arsenic in surface and groundwater in Kolársky vrch mining area (Male Karpaty Mts.)


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2005 [ ročník XI, číslo 1 ]
Renáta Fľaková, Zlatica Ženišová, Zuzana Drozdová, Stanislava Milovská

ABSTRACT: This paper presents the results of chemical analys is of surface and groundwater samples obtained from the mining area Kolársky vrch (Malé Karpaty Mts.). Chemical composition of surface and groundwater is influenced by mine water and sludge water from tailing ponds. In surface and groundwater were detected high concentration of sulphates, Fe, Al, As and Sb. Total arsenic concentration in the analyzed waters vary between 2 to 46 400 ug.l-1 with dominance of As(+V) species. Arsenic distribution in groundwater is characterized in partial pe-pH stability diagrams for dissolved arsenic species. Redox potential (Eh) and pH are the most important factors controlling As speciation. Results of speciation calculations by the hydrogeochemical code PHREEQC-2 in the form of SI values for selected minerals (calcite, goethite, gypsum, rhodochrosite, siderite and scorodite) and mineral phases (amorphous Al(OH)3, amorphous Fe(OH)3) are discussed. Positive values of SI for amorphous Fe(OH)3 and goethite was calculated for all groundwater samples, Saturation with respect to As(+V) mineral scorodite is not reached due to relatively low Fe(+III) concentrations. However, water is supersaturated with respect to amorphous Fe(OH)3 and goethite, suggesting that adsorption on these mineral phases controls for dissolved arsenic concentrations.


bibliografický
odkaz na článok:
Fľaková, R., Ženišová, Z., Drozdová, Z. & S. Milovská, 2005: Distribúcia arzénu v povrchových a podzemných vodách rudnej oblasti Kolársky vrch (Malé Karpaty).- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XI, 1/2005, 90-103.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: arzén, banské vody, oxidácia sulfidov, podzemné vody, povrchové vody, odkalisko

key words: arsenic, mine water, oxidation of sulphides, groundwater, surface water, tailing pond

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk