www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAHydrogeologické aspekty koncepčního modelu využití důlních vod zatopených hlubinných uranových dolů jako zdroje uranu


Hydrogeologické aspekty koncepčního modelu využití důlních vod zatopených hlubinných uranových dolů jako zdroje uranu

Hydrogeological aspects of the conceptual model of utilising mine waters from flooded underground mines as a source of uranium


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2007 [ ročník XIII, číslo 1 ]
Naďa Rapantová, Bedřich Michálek, Arnošt Grmela, Josef Zeman

ABSTRACT: In the course of the development and exploitation of particular uranium deposits, the mine waters chemistry changed depending upon the extent of infiltration area, the total volume of worked-out uranium ore, its mineralogical composition and also the achieved depth of mining. In the course of flooding the underground mine after its closure many important changes occur in the content of dissolved substances in waters that increases several times (uranium, radium, iron, and others). Mine waters of flooded former uranium mines thus represent, with reference to their considerable volumes, a significant source of uranium. We are presenting hydrogeological aspects of conceptual model of the mine waters intensive utilisation from flooded uranium mines as a source of uranium with an accompanying effect of shortening the time necessary for the purification of mine waters discharged into the river.


bibliografický
odkaz na článok:
Rapantová, N., Michálek, B., Grmela, A. & J. Zeman, 2007: Hydrogeologické aspekty koncepčního modelu využití důlních vod zatopených hlubinných uranových dolů jako zdroje uranu.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XIII, 1/2007, 44-55.

jazyk článku: čeština

kľúčové slová: uranová ruda, důlní vody, uranové hornictví, netradiční využití ložisek

key words: uranium ore, mine waters, uranium mining, non-traditional utilisation of deposits

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk