www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAPodklady pre návrh ochranných pásiem zdroja prírodnej minerálnej vody Veronika (LZ-6) v Ľubovnianskych kúpeľoch


Podklady pre návrh ochranných pásiem zdroja prírodnej minerálnej vody Veronika (LZ-6) v Ľubovnianskych kúpeľoch

Documentation for proposal of protective zones of natural mineral water source Veronika (LZ-6) in Ľubovňa spa


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2006 [ ročník XII, číslo 2 ]
Michal Zakovič, Ján Halečka, Daniel Marcin

ABSTRACT: The goal of the article is contribute to knowledge about mineral waters from the hydrogeological structure of Ľubovňa Spa. The new knowledge are based on new experiences and results of hydrogeological research of geological-tectonic structure of the area, hydrogeological conditions of the mineral water and outlining of the hydrogeological structure. The result of the research is setting of the first and second protective zone for natural mineral water source Veronika (LZ-6).


bibliografický
odkaz na článok:
Zakovič, M., Halečka, J. & D. Marcin, 2006: Podklady pre návrh ochranných pásiem zdroja prírodnej minerálnej vody Veronika (LZ-6) v Ľubovnianskych kúpeľoch.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XII, 2/2006, 156-167.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: minerálna voda, hydrogeologická štruktúra, chemické zloženie prírodnej minerálnej vody, ochranné pásma

key words: mineral water, hydrogeological structure, chemical composition of natural mineral water, protective zones

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk