www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAHydrogeologická štruktúra termálnych vôd v Sklených Tepliciach


Hydrogeologická štruktúra termálnych vôd v Sklených Tepliciach

Hydrogeological structure of thermal waters in Sklené Teplice spa


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2006 [ ročník XII, číslo 2 ]
Ondrej Franko, Anton Biely, Karol Weis

ABSTRACT: In the work the hydrogeological structure of thermal waters in Sklené Teplice Spa is evaluated on the basis of new knowledge from deep geological and hydrogeological wells. The genesis of waters chemistry is evaluated according to hydrogeochemical indices, geochemical factors and isotopes of 18O, 34S, 14C. The regime of thermal waters is evaluated in relation to precipitation and springs of cold waters in the assumed catchment area. In the protection zone of 1st degree the outflow area is protected and in the protection zone of 2nd degree the accumulation zone of thermal waters.


bibliografický
odkaz na článok:
Franko, O., Biely, A. & K. Weis, 2006: Hydrogeologická štruktúra termálnych vôd v Sklených Tepliciach.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XII, 2/2006, 168-181.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: hydrogeologická štruktúra, pôvod, chémia, režim, ochrana

key words: hydrogeological structure, genesis, chemistry, regime, protection

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk