www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKoeficient rozsahu kontaminácie, jeho význam a využitie v praxi


Koeficient rozsahu kontaminácie, jeho význam a využitie v praxi

Coefficient of contamination range, its significance and utilization


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2006 [ ročník XII, číslo 2 ]
Jaromír Helma

ABSTRACT: The index of contamination (extent of pollution) - Cd (Backman et al., 1998) is well-known helpful criteria for the evaluation of the groundwater quality. But the index of contamination does not take into consideration toxicity of individual components and Cd lays stress on the size of overstepping normative values. The coefficient of contamination range Kr, which we used in our investigation, is additional criteria for the evaluation of groundwater quality, too, but Kr lays stress on the toxicity of individual components and number of overstepping normative values. Advantages of the Kr application are direct relation to scheme of earmarking of classes of groundwater quality during the compilation of the natural water quality map and seriousness of contamination is clear at first sight from the value of Kr. We applied Kr on the evaluation of the groundwater quality in Lučenec - Rimava basin.


bibliografický
odkaz na článok:
Helma, J., 2006: Koeficient rozsahu kontaminácie, jeho význam a využitie v praxi.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XII, 2/2006, 194-203.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: závažnosť znečistenia, koeficient rozsahu kontaminácie, mapa kvality prírodných vôd, schéma vyčleňovania tried kvality podzemných vôd, skupina ukazovateľov, toxicita, index kontaminácie podzemných vôd

key words: seriousness of contamination, coefficient of contamination range, natural water quality map, scheme of determination of groundwater quality classes, group of indicators, toxicity, groundwater index of contamination

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk