www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAK životnému jubileu doc. RNDr. Vavrinca Böhma, CSc.


K životnému jubileu doc. RNDr. Vavrinca Böhma, CSc.

-


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2006 [ ročník XII, číslo 2 ]
Zlatica Ženišová

ABSTRAKT: V tomto roku sa významného životného jubilea, 75 rokov, dožil doc. RNDr. Vavrinec Böhm, CSc., dlhoročný vysokoškolský učiteľ Katedry hydrogeológie, na ktorého pôsobenie na katedre a jeho srdečný prístup ku študentom si spomínajú celé generácie hydrogeológov a inžinierskych geológov. Doc. RNDr. Vavrinec Böhm, CSc. sa narodil 1.8.1931 v Brezne. Po maturite na Gymnáziu v Brezne pokračoval od roku 1950 v štúdiu geológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1955 na Fakulte geologickogeografických vied Univerzity Komenského štátnou záverečnou skúškou a diplomovou prácou Inžiniersko-geologické podmienky pre budovanie vodných diel na Toryse a Svinke.


bibliografický
odkaz na článok:
Ženišová, Z., 2006: K životnému jubileu doc. RNDr. Vavrinca Böhma, CSc.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XII, 2/2006, 204-205.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk