www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAK nedožitým sedemdesiatim narodeninám doc. RNDr. Ladislava Škvarku, CSc.


K nedožitým sedemdesiatim narodeninám doc. RNDr. Ladislava Škvarku, CSc.

-


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2006 [ ročník XII, číslo 2 ]
Vladimír Hanzel, Renáta Fľaková

ABSTRAKT: Pri príležitosti nedožitých sedemdesiatich narodenín si spomíname na významného slovenského hydrogeológa, priekopníka v skúmaní podzemných vôd neovulkanitov Slovenska, doc. RNDr. Ladislava Škvarku, CSc.


bibliografický
odkaz na článok:
Hanzel, V. & R. Fľaková, 2006: K nedožitým sedemdesiatim narodeninám doc. RNDr. Ladislava Škvarku, CSc.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XII, 2/2006, 206.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk