www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAVyšla nová učebnica Vodárenstvo I.


Vyšla nová učebnica Vodárenstvo I.

-


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2006 [ ročník XII, číslo 2 ]
Prof. Ing. Jozef Martoň, PhD.

ABSTRAKT: V júni 2006 v nakladateľstve STU vyšla publikácia Vodárenstvo I., ktorej autorom je prof. Ing. Jozef Kriš, PhD. a spoluautormi: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD., doc. Ing. Oskár Čermák, PhD., doc. Ing. Marta Čermáková, PhD., RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. a Ing. Katarína Tóthová, PhD. Ide o skúsený autorský kolektív Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU.


bibliografický
odkaz na článok:
Martoň, J., 2006: Vyšla nová učebnica Vodárenstvo I.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XII, 2/2006, 207.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk