www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAHydrogeochemické zhodnotenie chemických analýz podzemných vôd z vrtov ropného prieskumu v Dunajskej panve, časť I.


Hydrogeochemické zhodnotenie chemických analýz podzemných vôd z vrtov ropného prieskumu v Dunajskej panve, časť I.

Hydrogeochemical evaluation of groundwater chemistry from oil-prospecting wells in the Danube basin, part I.


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2004 [ ročník X, číslo 2 ]
Tomáš Lánczos, Ján Milička, Helena Molnárová

ABSTRACT: Set of 259 analyses of geothermal water samples was evaluated. The samples were collected during years 1952 - 1980 w ithin the hydrocarbon prospection of the Danube basin. Based on the comparison of the main ion ratios with the aquifer stratigraphy was identified the fossil marine water mixed with meteoric water as the dominant genetic water type. The amount of meteoric water was found as a function of openness of the hydrogeologic structures. The bigger amounts of meteoric water caused the bigger diversity in chemical composition of the samples. This is dependent on the water-rock interactions in various rock types as well as other geo chemical processes.


bibliografický
odkaz na článok:
Lánczos, T., Milička, J. & H. Molnárová, 2004: Hydrogeochemické zhodnotenie chemických analýz podzemných vôd z vrtov ropného prieskumu v Dunajskej panve, časť I.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, X, 2/2004, 18-31.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: Dunajská panva, chemické zloženie podzemných vôd, hydrogeochémia, vrty ropného prieskumu

key words: Danube basin, groundwater chemical composition, hydrogeochemistry, oil prospection wells

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk