www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAPríprava vstupných dát pre využitie geografického informačného systému a numerického modelu prúdenia podzemnej vody v zosuvnom území


Príprava vstupných dát pre využitie geografického informačného systému a numerického modelu prúdenia podzemnej vody v zosuvnom území

Preparation of enter data for application of geographic information system and numerical modelling of groundwater flow in landslide area


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2006 [ ročník XII, číslo 1 ]
Dana Sitányiová

ABSTRACT: The article is dedicated to problem of GIS application in hydrogeological survey of landslide areas. Benefits of GIS application for methods of hydrogeological survey and monitoring are summarized. The article is focused on the problem of connection between geographic information system and methods of hydrogeological survey, especially hydrogeological modelIing in term of enter data preparation, creation of analyses and visualisation of the results. It also describes a methodology of the work in the frame of creating local GIS for landslide.


bibliografický
odkaz na článok:
Sitányiová, D., 2006: Príprava vstupných dát pre využitie geografického informačného systému a numerického modelu prúdenia podzemnej vody v zosuvnom území.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XII, 1/2006, 11-18.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: GIS, hydrogeologický prieskum, zosuv, numerické modelovanie

key words: GIS, hydrogeological survey, landslide, numerical modeling

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk