www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAZraniteľnosť podzemných vôd na území Hornej Nitry


Zraniteľnosť podzemných vôd na území Hornej Nitry

Groundwater vulnerabillty in Horná Nitra region


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2006 [ ročník XII, číslo 1 ]
Zlatica Ženišová, Renáta Fľaková, Jana Miklasová, David Krčmár, Silvia Vojtková, Zuzana Makišová

ABSTRACT: Groundwater protection plays an important role by ensuring quality of groundwater and good life quality of inhabitants, The area of Horná Nitra is mostly influenced by industrial and mining activities, Groundwater vulnerability maps according to DRASTIC and GOD classification (in original scales 1 : 50 000) were created under the project of state programme reasearch and development "Quality of life - health, nourishment and education and the reasearch target" Influence of geological facors on life quality". The printed vulnerability maps of groundwater were processed by ArcView program due to original methods. The space distribution of vulnerability indexes (method DRASTIC and GOD) was evaluated and compared.


bibliografický
odkaz na článok:
Ženišová, Z., Fľaková, R., Miklasová, J., Krčmár, D., Vojtková, S. & Z. Makišová, 2006: Zraniteľnosť podzemných vôd na území Hornej Nitry.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XII, 1/2006, 19-26.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: mapy zraniteľnosti podzemných vôd, všeobecná zranitel'nosť, metóda DRASTIC, metóda GOD, spracovanie v GIS

key words: maps of groundwater vulnerability, intrinsic vulnerability, DRASTIC model, GOD model, GIS processing

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk