www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAHodnotenie zraniteľnosti podzemných vôd hydrogeologickej štruktúry Dolný vrch v Slovenskom krase na základe režimu výdatností krasových prameňov


Hodnotenie zraniteľnosti podzemných vôd hydrogeologickej štruktúry Dolný vrch v Slovenskom krase na základe režimu výdatností krasových prameňov

Discharge regime of karstic spring for estimatlon of groundwater sensitivity to pollution in the Dolný vrch hydrogeological structure, Slovenský kras Mts.


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2006 [ ročník XII, číslo 1 ]
Peter Malík, Silvia Vojtková

ABSTRACT: Hydrograph analyses of grou nd water depletion process in the spring were used for estimation of karstification degree and g??oundwater sensitivity to pollution in the whole catchmenťs area.Differences in character of individual depletion hydrographs enable assessment of the anticipated extent of absorption, attenuation and self-purification processes during the groundwater penetration through the rock environment, between its infiltration and its outflow in the spring. The method was applied in the S part of the Slovensky Kras Mts., Dolny vrch / Alsohegy hydrogeological structure. In total, 66 individual recession curves from 9 gauged springs were analyzed. Depending on characteristic groundwater depletion hydrograph with independent sub-regimes, categories groundwater sensitivity to pollution were defined. Mean values of sensitivities to pollution were also linked to litostratigraphical units in the area.


bibliografický
odkaz na článok:
Malík, P. & S. Vojtková, 2006: Hodnotenie zraniteľnosti podzemných vôd hydrogeologickej štruktúry Dolný vrch v Slovenskom krase na základe režimu výdatností krasových prameňov.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XII, 1/2006, 27-38.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: zraniteľnosť podzemnej vody, analýza výtokových čiar, typ režimu, stupeň porušenosti horninového prostredia, stupeň skrasovatenia, silicikum, Slovenský kras

key words: groundwater sensitivity to pollution, hydrograph analyses, regime type, rock disruption, karstification degree, the Silica unit, Slovenský kras Mts.

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk