www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAPriestorové rozloženie efektívnych zrážok na území Slovenska


Priestorové rozloženie efektívnych zrážok na území Slovenska

Spatial distribution of mean effective precipitation over Slovakia


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2006 [ ročník XII, číslo 1 ]
Jaromír Švasta, Peter Malík

ABSTRACT: In this study, the evaluation of effective precipitation by means of geostatistical analysis of meteorological stations over the territory of Slovakia for the period 1951 - 1980 is presented. The method of residual kriging with removed global trend was used to estimate mean monthly and annual air temperatures and precipitation totals. Stepwise regression was applied to observe trends in the geographic position as well as in the local geomorphology. Verification of the results pro ved that the geomorphology method is well capable of reproducing observations. For the sake of mean potential evapotranspiration evaluation, the Thornthwaiťs (1948, 1955) method with monthly caIculation steps was used. The results gained were subsequently entered into the caIculation of actual (real) monthly evapotranspiration, where the response of precipitation totals and potential evapotranspiration to the change in soil water content was examined, which determines the real quantity of water evaporated from the surface. The outcome is the presented map of effective precipitation, caIculated by subtracting actual (real) evapotranspiration from precipitation totals.


bibliografický
odkaz na článok:
Švasta, J. & P. Malík, 2006: Priestorové rozloženie efektívnych zrážok na území Slovenska.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XII, 1/2006, 65-77.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: efektívne zrážky, potenciálne evapotranspirácia , reálna evapotranspirácia , geoštatistika, Slovensko

key words: effective precipitation, potential evapotranspiration, actual evapotranspiration, geostatistics, Slovakia

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk