www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAVyužití procesu fytodekontaminace v sanačních opatřeních při snižování obsahu nežádoucích látek ve vypouštěných dulních vodách


Využití procesu fytodekontaminace v sanačních opatřeních při snižování obsahu nežádoucích látek ve vypouštěných dulních vodách

-


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2006 [ ročník XII, číslo 1 ]
Josef Halíř

ABSTRAKT: Zbytková jáma bývalého povrchového dolu Obráncu míru se nachází v teritoriu severočeské hnedouheiné pánve na severozápadním okraji České republiky (viz. obr. 1). V prubehu otvírky a prubežným provozováním lomu byly hydrogeologické pomery širšího okolí výrazne ovlivneny nebo zcela zmeneny pfedchozí dlouhodobou, nejprve hlubinnou a pozdeji i lomovou težbou uhlí. Současná zbytková jáma bývalého lomu Obráncu míru (viz. obr. 2) bude behem následujících let částečne otevrena pri odtežování uhelných zásob povrchovým lomem Československé armády, který se nyní nachází západne od tohoto prostoru. Die platné legislativy je v prostoru zbytkové jámy zajišteno čerpání dulních vod a jej ich následné vypouštení do recipientu. Voda je vypouštena bez úpravy a musí vyhovovat platnému rozhodnutí vodoprávního orgánu, který stanovil přípustnou hodnotu smesných vzorku pro Fe 3 mg.l-1 a pro Mn l mg.l-1. Prípustná hodnota pro rozbory prostých vzorku byla stanovena pro Fe 6 mg.l-1 a pro Mn 2 mg.l-1. Výpustným recipientem je odpadní kanál, zaústený do reky Bíliny. Z hydrologického hlediska lze zájmové území definovat plochou povodí o velikosti cca 7 km2.


bibliografický
odkaz na článok:
Halíř, J., 2006: Využití procesu fytodekontaminace v sanačních opatřeních při snižování obsahu nežádoucích látek ve vypouštěných dulních vodách.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XII, 1/2006, 87-91.

jazyk článku: čeština

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk