www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODA12. Slovenská hydrogeologická konferencia a 10. výročie vydávania časopisu PODZEMNÁ VODA


12. Slovenská hydrogeologická konferencia a 10. výročie vydávania časopisu PODZEMNÁ VODA

-


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2004 [ ročník X, číslo 1 ]
Ladislav Melioris, Peter Némethy

ABSTRAKT: Slovenská asociácia hydrogeológov, ktorá vznikla v r. 1991 si dala do svojho programu o.i. aj úlohu podieľať sa na odbornom raste svojich členov, zabezpečovať výmenu odborných skúseností, organizovať domáce i medzinárodné vedecké a odborné konferencie, semináre a pod. Prejavom plnenia programu SAH-u z roku 1991 je aj usporiadanie 12. slovenskej hydrogeologickej konferencie v Herľanoch so zameraním najmä na úlohy slovenskej hydrogeológie pred vstupom do EÚ. Konferenciu organizačne zabezpečuje Katedra geológie a mineralógie Fakulty baníctva, ekológie a riadenia technológií TU v Košiciach.


bibliografický
odkaz na článok:
Melioris, L. & P. Némethy, 2004: 12. Slovenská hydrogeologická konferencia a 10. výročie vydávania časopisu PODZEMNÁ VODA.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, X, 1/2004, 5.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk