www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODARozčlenenie využiteľného množstva podzemnej vody na maximálne, reálne využiteľné a dokumentované množstvá


Rozčlenenie využiteľného množstva podzemnej vody na maximálne, reálne využiteľné a dokumentované množstvá

Grading exploitable groundwater amount into the maximum (natural), really exploitable and pro ved amounts


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2004 [ ročník X, číslo 1 ]
Ján Jetel

ABSTRACT: The assessment of the exploitable grou nd water amount should distinguish and separately express different levels of these amounts: Qp - maximum ("natural") exploitable amount de termin ed only by natural conditions and ecological requirements, QETK - really exploitable amount in actual economic, qualitative and technical conditions, and QDOK - the part of the QETK sufficient1y evidenced by documentation corresponding to the valid regulations. The assessment of these different amount lev els encounters some particular methodological problems (the relation to natural resources, ecological limits, inclusion of small springs, imaginary wells, potential discharge of wells, exploitation strategy with regard to spatial concentration of sources) discussed in the paper.


bibliografický
odkaz na článok:
Jetel, J., 2004: Rozčlenenie využiteľného množstva podzemnej vody na maximálne, reálne využiteľné a dokumentované množstvá.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, X, 1/2004, 35-42.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: využiteľné množstvo podzemnej vody, prírodné zdroje podzemnej vody, ekologické limity, ekonomické podmienky, technické podmienky, kvalita vody

key words: exploitable groundwater amount, natural groundwater resources, ecological limits, economic, conditions, technical conditions, water quality

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk