www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAVzájomný vzťah zlomovej tektoniky a prameňov v oblasti veporika Čiernej hory a bezprostrednom okolí


Vzájomný vzťah zlomovej tektoniky a prameňov v oblasti veporika Čiernej hory a bezprostrednom okolí

Relationship between fault tectonics and springs in the veporicum unit of the Čierna hora Mts. and its vicinity


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2004 [ ročník X, číslo 1 ]
Jaromír Helma

ABSTRACT: Influence of fault tectonics on both spring distribution and yield was investigated within the Veporicum unit and vicinity of the Čierna hora Mts. The zones were located up to distance 50, 100 and 150 m from tectonic lines. Number of springs, springs yield and other characteristics in these zones was ca1culated by software Mapinfo and MS Excel. Obtained results showed that majority springs and total springs yield closely associated with tectonics lines. Well, we can say that influence of tectonics on spring distribution and their yield really exist, but their amount and character are different aro und various tectonic lines and they are also significantly influenced by other factors, namely by litostratigraphy.


bibliografický
odkaz na článok:
Helma, J., 2004: Vzájomný vzťah zlomovej tektoniky a prameňov v oblasti veporika Čiernej hory a bezprostrednom okolí.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, X, 1/2004, 94-105.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: areál, počet prameňov, prešmyky, príkrovy, veporikum, výdatnosť prameňov, zlomy

key words: faults, number of springs, springs yield, reversethrusts, thrust, zone, veporicum unit

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk