www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAVyužitie fyzikálnych zákonitostí šírenia sa kontaminácie pri hodnotení zraniteľnosti podzemných vôd


Využitie fyzikálnych zákonitostí šírenia sa kontaminácie pri hodnotení zraniteľnosti podzemných vôd

Utilization of physically-based description of contamination spreading for groundwater vulnerabillty assessment


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2004 [ ročník X, číslo 1 ]
Peter Malík, Jana Macháčková

ABSTRACT: Several methods of groundwater vulnerability assessment have been developed from the seventies of the XXth century in order to derive vulnerability maps, taking account of hydrogeological settings and field investigations. More physical understanding to this topic was added by Brouyere et al. (2001) an Jeannin et al. (2001), Such definitions of groundwater vulnerability are based on contamination spreading principles, For intrinsic groundwater vulnerability, three factors describing pollution by conservative contaminant are defined: contaminant transfer time, contamination duration and level of contaminant concentration, Both 'three factors can be plotted on a "vulnerability cube" edges to help the overall vulnerability estimation. The aim of this paper is to spread these attitudes in the Slovak hydrogeological community and to introduce "vulnerability cube" as the excellent tool for EU-compatible groundwater protection schemes, To get physical values of vulnerability factors, mathematicai simulation of mass transport from a point contamination input can be used.


bibliografický
odkaz na článok:
Malík, P. & J. Macháčková, 2004: Využitie fyzikálnych zákonitostí šírenia sa kontaminácie pri hodnotení zraniteľnosti podzemných vôd.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, X, 1/2004, 126-135.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: zraniteľnosť podzemných vôd, prieniková krivka, čas príchodu, čas trvania, relatívna koncentrácia

key words: groundwater vulnerability, breakthrough curve, transfer time, duration, relative concentration

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk