www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAHydrogeologické porušenie teplotného a hydrochemického poľa v priestore Gabčíkova


Hydrogeologické porušenie teplotného a hydrochemického poľa v priestore Gabčíkova

Hydrogeological disturbing of the temperature and hydrochemical field in the Gabčíkovo area


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2004 [ ročník X, číslo 1 ]
Zora Bondarenková, Ondrej Franko, Miroslav Král

ABSTRACT: In the contribution hydrogeological disturbing of the temperature and hydrochemical field in the area of Gabčíkovo is evaluated. Disturbing is caused by an extensive reserwoir of shallow cold groundwaters. The thermal field is distinctly disturbed to depth of 2000 m, less distinctly to depth of 3000 m. To the contrary this reservoir of cold waters had favourable influence chemism of geothermal waters in the part underlying it.


bibliografický
odkaz na článok:
Bondarenková, Z., Franko, O. & M. Král, 2004: Hydrogeologické porušenie teplotného a hydrochemického poľa v priestore Gabčíkova.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, X, 1/2004, 144-153.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: Gabčíkovská depresia, hydrogeológia, hydrochémia, geotermika, hodnotenie zdrojov

key words: Gabčíkovo depression, hydrogeology, hydrochemistry, geothermics, evaluation of sources

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk