www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAVyužitie matematického modelu prúdenia podzemných vôd pri návrhu systému hĺbkového odvodňovania stavebnej jamy v medzizrnovom prostredí


Využitie matematického modelu prúdenia podzemných vôd pri návrhu systému hĺbkového odvodňovania stavebnej jamy v medzizrnovom prostredí

Utilization of the mathematical model of the groundwater flow for the deep well dewaterring system of foundation pit in porous soils


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2011 [ ročník XVII, číslo 1 ]
Matúš Klúz, Marian Klúz

ABSTRACT: We are introducing in this paper the utilization of the mathematical modeling of the groundwater flow for developing of the foundation pit dewatering system. The solution for the above problem is discussed through adopting case study at upper Nitra basin through numerical simulation software Visual Modflow Pro. According to the archives and hydrogeological survey we built hydrogeological conceptual model of the studied area followed by development of the numerical model. Dewatering of foundation pit is obtained by the calculation of the optimal number, discharge rate and position of the dewatering wells.


bibliografický
odkaz na článok:
Klúz, M. & M. Klúz, 2011: Využitie matematického modelu prúdenia podzemných vôd pri návrhu systému hĺbkového odvodňovania stavebnej jamy v medzizrnovom prostredí.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XVII, 1/2011, 64-73.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: matematické modelovanie prúdenia podzemných vôd, systém odvodňovania, stavebná jama

key words: mathematical modelling of groundwater flow, dewatering system, foundation pit

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk
[ informácie o cookies ]