www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAHydrogeologické pomery okolia projektovanej vodárenskej nádrže Tichý potok


Hydrogeologické pomery okolia projektovanej vodárenskej nádrže Tichý potok

Hydrogeological settings of surroundings of projected drinking water reservoir Tichý potok


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2003 [ ročník IX, číslo 1 ]
Peter Némethy

ABSTRACT: Paper deals with hydrogeological settings around planned drinking water reservoir Tichý Potok in Eastern Slovakia. Area is built by Paleogene rocks and Quaternary sediments. Permeability of rocks, yield of springs and wells, discharge of river, quality and amount of precipitation, quality of surface water and groundwater, withdrawals of water are evaluated.


bibliografický
odkaz na článok:
Némethy, P., 2003: Hydrogeologické pomery okolia projektovanej vodárenskej nádrže Tichý potok.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, IX, 1/2003, 52-59.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: vodárenská nádrž, kvalita vody, hydraulické vlastnosti, odber vody

key words: drinking water reservoir, water quality, hydraulic properties, water withdrawals

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk
[ informácie o cookies ]