www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAInterpretácia prítokových skúšok v neovulkanických horninách Slovenska


Interpretácia prítokových skúšok v neovulkanických horninách Slovenska

Pumping tests interpretation in neo-volcanic rock in Slovakia


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2011 [ ročník XVII, číslo 2 ]
Alena Bágelová, Marián Fendek

ABSTRACT: Several problems which can occur in the evaluation of the coefficient of transmissivity from pumping tests on fractured rocks are discussed in this paper. Attention in the first part is focused on possible effects on ground water level fluctuations during the pumping test. These effects reflect the properties of rocks and therefore influence the parameters calculated from the pumping test results. In this case, the calculated parameters do not represent a real aquifer. The second part of this paper outlines the potential impact of the presence of several aquifers on estimation of hydraulic parameters. In the third part, some problems in the coefficient of transmissivity estimation are discussed, using the linear approximation method of Jacob, and these are illustrated by examples of wells existing in a neo-volcanic rock environment.


bibliografický
odkaz na článok:
Bágelová, A. & M. Fendek, 2011: Interpretácia prítokových skúšok v neovulkanických horninách Slovenska.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XVII, 2/2011, 144-156.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: kombinovaná priepustnosť, neovulkanické horniny, prietočnosť, prítoková skúška v puklinových kolektoroch

key words: dual porosity, neovolcanic rocks, transmissivity, pumping test in fractured aquifers

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk
[ informácie o cookies ]