www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAK niektorým zásadným problémom ochranných pásiem využívaných množstiev podzemných vôd na Slovensku


K niektorým zásadným problémom ochranných pásiem využívaných množstiev podzemných vôd na Slovensku

To some essential problems of protective zones of exploited groundwater amount in Slovakia


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2001 [ ročník VII, číslo 1 ]
Eugen Kullman st.

ABSTRACT: The article is focused on selected problems of protection and protective zones of exploited groundwater amount in Slovakia and presents proposals to their solution. It proposes a methodic al approach new in our country to establishing and delimitation of protective zones with different degree of protection, based on evaluation of absorbing, eliminating and cleaning capacities of soil cover and rock environments ťor removal of groundwater pollution. The necessity to form a mosaic system of protective zones under certain conditions with satellite protective zones is proposed and substantiated. The necessity to extend quantitative protection of exploited groundwater and protection against their overexploitation are indicated.


bibliografický
odkaz na článok:
Kullman, E., 2001: K niektorým zásadným problémom ochranných pásiem využívaných množstiev podzemných vôd na Slovensku.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, VII, 1/2001, 5-15.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: podzemná voda,ochrana podzemných vôd, kvalitatívna ochrana, kvantitatívna ochrana, ochranné pásma využívaných podzemných vôd

key words: groundwater, protection of groundwater, qualitative protection, quantitative protection, protective zones of exploited groundwater

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk