www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODALegislatívne aspekty likvidácie liečivých, minerálnych a termálnych vôd po ich využití


Legislatívne aspekty likvidácie liečivých, minerálnych a termálnych vôd po ich využití

Legislation aspects of curative, mineral and thermal waters disposal after their utilization


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2001 [ ročník VII, číslo 1 ]
Jarmila Božíková

ABSTRAKT: V príspevku sú spracované legislatívne pohľady na likvidáciu liečivých minerálnych, termálnych vôd po ich využití v podmienkach Slovenskej republiky. Ďalej je uvedené zatriedenie liečivých, minerálnych a termálnych vôd z pohľadu Zákona o vodách spolu s aplikáciou ďalšej vyhlášky ustanovujúcej prípustné znečistenia vôd pri ich vypúšťaní a spôsoby likvidácie.


bibliografický
odkaz na článok:
Božíková, J., 2001: Legislation aspects of curative, mineral and thermal waters disposal after their utilization.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, VII, 1/2001, 16-19.

jazyk článku: angličtina

kľúčové slová: liečivé, minerálna, termálne, geotermálne vody, povrchové vody, podzemné vody, spôsoby zneškodňovania

key words: curative water, mineral water, thermal water, surface waters, ground waters, ways of disposal

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk