www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAMichal Maheľ a hydrogeológia


Michal Maheľ a hydrogeológia

Michal Maheľ and hydrogeology


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2001 [ ročník VII, číslo 1 ]
Ondrej Franko

ABSTRACT: The contribution is written on the occasion of the decease of the Slovak geologist M. Maheľ (he died 80 years old). This geologist mainly at the beginning of his career also devoted to hydrogeology. The named worked out around 60 judgements and studies and published about 18 works in the years 1946 - 1955. So he dealt with non-mineral as well as mineral and thermal waters. A significant feature of his work is close linking of hydrogeological problems with tectonics.


bibliografický
odkaz na článok:
Franko, O., 2001: Michal Maheľ a hydrogeológia.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, VII, 1/2001, 76-81.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: hydrogeológia, tektonika, obyčajné vody, minerálne a termálne vody

key words: hydrogeology, tectonic, plain weters, mineral and thermal waters

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk
[ informácie o cookies ]