www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAJubilanti


Jubilanti

Jubilants


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2001 [ ročník VII, číslo 2 ]
kolektív autorov

Melioris, L.: Ing. Eugen Kullman, DrSc, sedemdesiatročný
Hanzel, V.: Ing. Pavol Bujalka - jubiluje
Jetel, J.: RNDr. Ondrej Franko, DrSc. sedemdesiatročný
Hanzel, V.: K jubileu RNDr. Jána Šubu
Chowaniec, J.: Zyciorys doc. dr Danuty Poprawy
Bartko, J.: Jubilujúci Emil Mikuláš
Dujčík, J.: Jubileum RNDr. Viery Šalagovej
Némethyová, M.: Zoltán Hlavatý RNDr., CSc.
Bartko, J.: Milan Kršák šesťdesiatročný


bibliografický
odkaz na článok:
-

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk
[ informácie o cookies ]