www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODARecenzia diela: Geochemický atlas Slovenska - Podzemné vody


Recenzia diela: Geochemický atlas Slovenska - Podzemné vody

Review: Geochemical atlas of Slovakia - Groundwater


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2000 [ ročník VI, číslo 1 ]
Ondrej Franko

Rok vydania: 1996; Vydavateľ: Geologická služba Slovenskej republiky. V r. 1991 - 1995 bol v geologickom ústave Dionýza Štúra zostavený "Geochemický atlas podzemných vôd Slovenska". Po "Atlase geotermálnej energie Slovenska" (O. Franko, A. Remšík, M. Fendek, eds., 1995) je to druhý atlas zostavený v GÚDŠ. Ide o prvé atlasové dielo o geochémii podzemných vôd u nás a ako uviedol recenzet Dr. Tomáš Pačes, DrSc., o najkvalitnejší európsky atlas z tých atlasov, ktoré on pozná. V čom spočíva uvedená kvalita?...


bibliografický
odkaz na článok:
Franko, O., 2000: Recenzia diela: Geochemický atlas Slovenska - Podzemné vody.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, VI, 1/2000, 88-89.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: recenzia, geochemický, atlas, podzemná voda, Slovensko

key words: review, geochemical, atlas, groundwater, Slovakia

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk