www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAPrietočnosť horninových celkov pohoria Branisko


Prietočnosť horninových celkov pohoria Branisko

Traxismissivity values of the rock masses of the Branisko Mts.


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1999 [ ročník V, číslo 2 ]
Peter Malík

ABSTRACT: Transmissivity values of the rock masses were used to express hydrogeological properties of the Branisko Mts. in eastern Slovakia. The values were obtained primarily by reevaluation of the archived pumping test performed on hydrogeological boreholes in the area of Branisko Mts. For the rock complexes in higher altitudes, where no or limited borehole data are achievable, transmissivity was calculated according to geomorphometry and specific discharge of the gauged watersheds. For other rock bodies, natural outlets of groundwater in the form of springs were used to estimate transmissivity.


bibliografický
odkaz na článok:
Malík, P. 1999: Prietočnosť horninových celkov pohoria Branisko.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, V, 2/1999, 5-20.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: hydrogeológia, prietočnosť, štatistické spracovanie, geomorfometria, merný odtok podzemnej vody, povodia, prirodzené vývery, pramene, odhad prietočnosti

key words: hydrogeology, transmissivity, statistical approach, geomorphometry, specific discharge, watersheds, natural springs, transmissivity estimations

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk