www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAPodmienky tvorby banských vôd rudnianskeho rudného poľa


Podmienky tvorby banských vôd rudnianskeho rudného poľa

Mine water genesis in the Rudňany ore field


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1999 [ ročník V, číslo 2 ]
Peter Bajtoš

ABSTRACT: The Rudňany ore field is known by the underground exploitation of Fe, Cu, BaSO4 and Hg ore fixed on the ore veins. The long-run exploitation caused a significant intervention on landscape with an alteration of the virgin hydrogeological conditions. The objective of this contribution is to describe the complex conditions of mine water genesis.


bibliografický
odkaz na článok:
Bajtoš, P. 1999: Podmienky tvorby banských vôd rudnianskeho rudného poľa.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, V, 2/1999, 21-33.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: banské vody, genéza, rudné žily, banské diela, povrchová voda, podzemná voda, režim vôd

key words: mine water, genesis, ore veins, workings, surface water, groundwater, water regime

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk