www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAPrognózovanie porušených časových radov modelom SARIMA


Prognózovanie porušených časových radov modelom SARIMA

Prediction of interrupted time series with SARIMA model


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1999 [ ročník V, číslo 2 ]
Silvia Némethyová

ABSTRACT: The aim of this paper was to demonstrate possibilities of interrupted or inhomogeneous time series prediction. For this purpose, the stochastic Box-Jenkins models were used. The model was verified on monthly groundwater levels in the well Raková-západ Nr. 426 (27-years time series) and monthly yields of the spring Nižná Myšľa-Koscelek Nr. 2291 (28-years time series). The seasonal integrated mixed model SARIMA (1,0,0)x(3,l,1)12 was found to be an appropriate stochastic model for prediction of monthly groundwater levels of the well Raková-západ and SARIMA (l,l,0)x(l,l,0)12 for prediction of monthly yields of the spring Nižná Myšľa-Koscelek, in both cases with one year prediction time.


bibliografický
odkaz na článok:
Némethyová, S. 1999: Prognózovanie porušených časových radov modelom SARIMA.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, V, 2/1999, 54-63.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: prerušené a porušené časové rady, hladina podzemnej vody, výdatnosť prameňa, sezónny integrovaný model SARIMA

key words: interrupted and inhomogeneous time series, groundwater level, spring yield, seasonal integrated mixed SARIMA model

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk