www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAZmeny podzemného odtoku v povodí Kysuce po profil Kysuca - Čadca


Zmeny podzemného odtoku v povodí Kysuce po profil Kysuca - Čadca

Groundwater changes in Kysuca river catchment up to gauging profile Kysuca - Čadca


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1999 [ ročník V, číslo 2 ]
Valér Jurčák

ABSTRACT: Changes in groundwater runoff, their evolution trends and trends of particular hydrological elements in Kysuca basin in the period 1931 - 1995 are presented in this paper. Kysuca river catchment belongs to water deficit areas built by flysh. Obtained results showed decreasing to cads of average and maximum discharges; spring yields and groundwater levels. Changes in last warm period, which started in 1988 we analysed separately and show ed distinct increase of air temperature.


bibliografický
odkaz na článok:
Jurčák, V. 1999: Zmeny podzemného odtoku v povodí Kysuce po profil Kysuca - Čadca.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, V, 2/1999, 64-76.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: prameň, vrt, prietok, podzemný odtok, klimatické zmeny, trendová anylýza, Killeho metóda

key words: spring, well, discharge, groundwater runoff, climatic changes, trend analysis, Kille´s method

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk