www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKilleho metóda - teória a prax


Killeho metóda - teória a prax

Method of Kille - theory and practice


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1999 [ ročník V, číslo 2 ]
Miriam Fendeková, Marián Fendek

ABSTRACT: Method of Kille is one of the most commonly used methods for estimation of the ground water runoff. Original method was in our hydrogeological practices used in a simplified form. Comparative calculation were done on data from six gauging stations on streams in Slovakia. Obtained results showed differences of 6.42 - 15.49 % using original and simplified method. The difference represents 138 - 253 l/s in evaluated gauging profiles.


bibliografický
odkaz na článok:
Fendeková, M. & M. Fendek 1999: Killeho metóda - teória a prax.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, V, 2/1999, 77-87.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: určenie veľkosti podzemného odtoku, minimálne mesačné prietoky, Killeho metóda, štatistické hodnotenie, lineárny a exponenciálny model regresnej analýzy

key words: groundwater runoff estimation, minimal monthly discharges, Kille´s method, statistical evaluation, linear and exponential model of regression analysis

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk