www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAVyčlenenie podzemného odtoku modifikovanou Fosterovou metódou


Vyčlenenie podzemného odtoku modifikovanou Fosterovou metódou

Hydrograph separation using the modified Foster method


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1999 [ ročník V, číslo 2 ]
Matej Gedeon

ABSTRACT: Hydrograph separation is one of the common tasks by hydrogeological research. Several methods for hydrograph separation have been developed. One of them, the Foster method is rather subjective, however widely used. The author modified the Foster method for computer use and proposes more objective way to separate the groundwater runoff based on the Foster method. The modified Foster method us es running minimums of discharge for past 30 days as a representative estimation of groundwater run off ratio. Described method is compared with other hydrograph separation means.


bibliografický
odkaz na článok:
Gedeon, M. 1999: Vyčlenenie podzemného odtoku modifikovanou Fosterovou metódou.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, V, 2/1999, 88-93.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: podzemná voda, rozčlenenie hydrogramu, podzemný odtok, Fosterova metóda

key words: groundwater, hydrograph separation, groundwater runoff, Foster method

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk