www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAMetodika hydrogeologického monitoringu na zosuvoch


Metodika hydrogeologického monitoringu na zosuvoch

Methods of the hydrogeological monitoring on landslides


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1999 [ ročník V, číslo 2 ]
Svetozár Scherer

ABSTRACT: The occurrence of groundwater influences negatively the slope stability. Long term monitoring of hydrogeological settings on chosen Slovak landslides has been performed. Observations of groundwater level and discharge of drainage elements and estimated water balance helped to widen the knowledge about groundwater regime and flow. The used methodology of landslide monitoring serves for indirect evaluating of lands lide stability and helps in proposing and design of effective and economic ally suitable landslide stabilisation.


bibliografický
odkaz na článok:
Scherer, S. 1999: Vyčlenenie podzemného odtoku modifikovanou Fosterovou metódou.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, V, 2/1999, 94-104.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: geológia, hydrogeológia, inžinierska geológia, inžinierska hydrogeológia, zosuvy, monitoring zosuvov, sanácia zosuvov, drenážne prvky na zosuvoch

key words: geology, engineering geology, engineering hydrogeology, landslide, monitoring of landslide, landslide correction, landslide drainage elements

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk