www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAInformácia o príprave, priebehu a ukončení XXIX. kongresu IAH "Hydrogeology and land use management" konaného v dňoch 6. - 10.9.1999 v Bratislave


Informácia o príprave, priebehu a ukončení XXIX. kongresu IAH "Hydrogeology and land use management" konaného v dňoch 6. - 10.9.1999 v Bratislave

-


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1999 [ ročník V, číslo 2 ]
Ladislav Melioris, Vladimír Hanzel

ABSTRAKT: Prvé aktivity slovenských hydrogeológov, stavovských organizácií a príslušných inštitúcií s cieľom získať možnosť usporiadania kongresu IAH na Slovensku začali na pôde GÚDŠ, Slovenského národného komitétu IAH a Slovenskej asociácie hydrogeológov v roku 1994. Oficiálna písomná žiadosť o pridelenie usporiadania Kongresu IAH bola predložená na XXVII. kongrese IAH v Edmonte v roku 1995. Žiadosť predložili spoločne Slovenský národný komitét IAH, Slovenská asociácia hydrogeológov a Geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave.


bibliografický
odkaz na článok:
Melioris, L. & V. Hanzel 1999: Informácia o príprave, priebehu a ukončení XXIX. kongresu IAH "Hydrogeology and land use management". Podzemná voda ISSN 1335-1052, V, 2/1999, 105-111.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk