www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAHodnotenie krasového prameňa Teplica v Jasove


Hodnotenie krasového prameňa Teplica v Jasove

Evaluation of the Teplica karst spring in Jasov


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2013 [ ročník 19, číslo 1 ]
Lucia Mihalová


ABSTRACT: Analysis of the Teplica well regime assumes vast importance in the context of environmental geological factors. The basic indicator of ground water regimes is the evaluation of time changes in ground water outflow. Here, analysis of Teplica well ground water regime is important because this well supplies drinking water to Jasov village. Therefore, analysis herein is based on statistical processing of observations on Teplica well’s regime, In addition, an integral view of particular regime-creating conditions and their influence on the groundwater hydrogeological structure in the area drained by this well are also assessed.


bibliografický
odkaz na článok:
Mihalová, L. 2013: Hodnotenie krasového prameňa Teplica v Jasove.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 19, 1/2013, 64-70.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: kras, Jasov, prameň Teplica, hydrogeológia, štatistické metódy, trendová analýza

key words: karst, Jasov, Teplica spring, hydrogeology, statistical methods, trend analysis

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk