www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAMožnosti využitia oxidačných činidiel pri odstraňovaní ťažko degradovateľných organických látok zo znečistených zemín vo vzťahu k ochrane vôd


Možnosti využitia oxidačných činidiel pri odstraňovaní ťažko degradovateľných organických látok zo znečistených zemín vo vzťahu k ochrane vôd

The possibilities of oxidizing agent usage in removal of persistent organic compounds from contaminated soil for groundwater protection


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2013 [ ročník 19, číslo 2 ]
Vladimír Malý, Barbora Milová, Miroslav Holubec

ABSTRACT: Organic pollutants in groundwater and rock can be transformed by application of oxidizing agents, with less toxic and more degradable products formed during this process. Laboratory studies highlighted the possibilities of hydrogen peroxide and ozone use to transform barely degradable organic compounds in industrial polluted soil. Our experiments demonstrate that oxidant application transforms organic compounds in polluted soil and leachate. Column experiment results showed that the organic compounds involved can be transformed and partly or completely degraded by oxidizing agents. Transformation of pollutants is affected by the following factors – temperature, preparation method, low oxidant stability, the length of exposure and the sample to oxidizing-agent ratio. We determined that application of these oxidants is most suitable for effective biodegradation.


bibliografický
odkaz na článok:
Malý, V., Milová, B. & M. Holubec, 2013: Možnosti využitia oxidačných činidiel pri odstraňovaní ťažko degradovateľných organických látok zo znečistených zemín vo vzťahu k ochrane vôd.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 19, 2/2013, 107-117.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: Ozón, znečistenie, organické zlúčeniny, PAU, transformácia, absorbancia

key words: Ozone, contamination, organic compounds, PAH, transformation, absorbance

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk