www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAZmeny chemického zloženia podzemnej vody v monitorovacom vrte Kalinkovo na Žitnom ostrove


Zmeny chemického zloženia podzemnej vody v monitorovacom vrte Kalinkovo na Žitnom ostrove

Groundwater chemical composition changes in monitoring well Kalinkovo in the Žitný ostrov area


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2013 [ ročník 19, číslo 2 ]
Zlatica Ženišová, Dalibor Dobrovoda, Barbora Šutarová, Andrea Luptáková, Boris Bodácz

ABSTRACT: This paper analyses the chemistry of the Kalinkovo monitoring well in the Žitný ostrov area to establish the following (1) basic changes in groundwater quality, (2) temporal changes in groundwater chemical composition, (3) changes in water quality with increasing depth and (4) the impact of Danube surface water on changes in groundwater chemical composition. To accomplish this, chemical composition changes in the Kalinkovo monitoring well groundwater between 1985 and 2010 were analysed at the three observed levels of 13 m, 45 m, and 58 m. Data was drawn from the Slovak Hydrometeorological Institute’s long-term groundwater quality monitoring records. The following 20 groundwater parameters were evaluated; water temperature, electric conductivity, pH, dissolved oxygen, CODMn, TOC, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+, Fetot., Fe2+, Mn, Cl-, SO42-, HCO3-, NO2- a NO3- and TDS.


bibliografický
odkaz na článok:
Ženišová, Z., Dobrovoda, D., Šutarová, B., Luptáková, A. & B. Bodácz, 2013: Zmeny chemického zloženia podzemnej vody v monitorovacom vrte Kalinkovo na Žitnom ostrove.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 19, 2/2013, 127-147.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: Chemické zloženie, povrchová voda, podzemná voda, zmeny chemického zloženia podzemnej vody, hydrogeochemické procesy, monitorovací vrt Kalinkovo, Žitný ostrov

key words: Chemical composition, surface water, groundwater, changes of groundwater chemical composition, hydrogeochemical processes, monitoring well Kalinkovo, Žitný ostrov area

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk