www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODARozloženie evapotranspirácie na územi Slovenska za obdobie 1961-1990


Rozloženie evapotranspirácie na územi Slovenska za obdobie 1961-1990

Distribution of evapotranspiration on the territory of Slovakia for the period 1961-1990


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1997 [ ročník III, číslo 1 ]
Ján Tomlain

ABSTRACT: The study sets the basic statistical characteristics of potential and actual evapotranspiration on the territory of Slovakia. The monthly totals of evapotranspiration have been determined by means of the mathematicaI model developed at the Faculty of Mathematics and Physics of Comenius University in Bratislava. The average monthly values of the air temperature and humidity, cloudiness, number of days with snow cover and precipitation for a period 1961 to 1990 were us ed as bas is material. Pertinent figures bring the outline of the spatial distribution of average annual totals of potential and actual evapotranspiration as well as annual totals for 25% and 75% of climatic security.


bibliografický
odkaz na článok:
Tomlain, J. 1997: Rozloženie evapotranspirácie na území Slovenska za obdobie 1961-1990.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, III, 1/1997, 5-23.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: evapotranspirácia, vlhkosť pôdy, klimatické zabezpečenie, turbulencia, vodná para, difúzia, zrážky

key words: evapotranspiration, soil moisture, climatic security, turbulence, water vapour, diffusion, precipitation

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk
[ informácie o cookies ]