www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAPodzemné vody centrálnej časti Slovenského krasu


Podzemné vody centrálnej časti Slovenského krasu

Groundwater in the central part of the Slovenský kras area


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1997 [ ročník III, číslo 1 ]
Viera Šalagová, Eva Méryová, Jaroslav Urbaník

ABSTRACT: Extensive masses of Triassic limestones of Silica nappe fonn an important aquifer in the central part of the Slovenský kras area. The most important task of the recent hydrogeological investigations is an optimal utilization of groundwater in this region. This paper deals with the methods for evaluation of groundwater resources from the point of view of the present division of the area into groundwater zones and hydrogeologicai structures and the possible ecological problems connected with recorded climatic changes as well as antropogenous impacts mainly as groundwater extraction from deep wells.


bibliografický
odkaz na článok:
Šalagová, V., Méryová, E. & J. Urbaník 1997: Podzemné vody centrálnej časti Slovenského krasu.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, III, 1/1997, 38-46.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: trias, karbonáty, kras, podzemná voda, hydrogeologický rajón, hydrogeologická štruktúra, zásoby podzemnej vody, klimatické zmeny

key words: triassic, carbonates, karst, groundwater, groundwater zone, hydrogeological structure, groundwater storage, climatic changes

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk