www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAPodzemné vody Slovenska - ich podiel na zásobovaní obyvateľstva


Podzemné vody Slovenska - ich podiel na zásobovaní obyvateľstva

Groundwaters of Slovakia: their share in public water supplies


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1996 [ ročník II, číslo 2 ]
Vladimír Hanzel, Ladislav Melioris

ABSTRACT: The paper presents a basic information about the groundwater sources and the distribution of exploitable amounts of groundwaters in individual geologicaI units of Slovakia. Out of 74.18 m3/s of exploitable sources only 26 percent are, at present, used as water supplies. Since 1991 the consumption of groundwater has seen a steady decrease. An outline of the main problems related to the use of groundwaters in water supplies as well to taks to be solved in this connection, has been made.


bibliografický
odkaz na článok:
Hanzel, V. & L. Melioris 1996: Podzemné vody Slovenska - ich podiel na zásobovaní obyvateľstva.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, II, 2/1996, 5-11.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: podzemná voda, využiteľné zdroje podzemných vôd, vodárenské sústavy, využívanie vôd, kvalita vôd

key words: groundwater, exploitable groundwater sources, water management systems, groundwater use, water quality

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk