www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAPríhovor


Príhovor

-


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1995 [ ročník I, číslo 1 ]
Ladislav Melioris, Pavol Bujalka

Slovenská asociácia hydrogeológov a Slovenský komitét IAH prichádzajú pred širokú odbornú verejnosť s novým vedeckým periodikom "Podzemná voda". Naším cieľom je, aby tento časopis kompenzoval postupný pokles vydávania, či zanikania vedeckých a odborných časopisov pokrývajúcich problematiku hydrogeológie a príbuzných odborov. V tejto sfére chceme vytvoriť podmienky pre čo najväčší počet odborníkov, aby mohli oboznámiť odbornú verejnosť i ďalších užívateľov s výsledkami svojej práce a vysloviť podnetné návrhy...


bibliografický
odkaz na článok:
Melioris, L. & P. Bujalka 1995: Príhovor.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, I, 1/1995, 5.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk