www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODA



Hydrogeológia Šarišskej vrchoviny


Hydrogeológia Šarišskej vrchoviny

Hydrogeology of the Šarišská vrchovina upland


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1995 [ ročník I, číslo 1 ]
Michal Zakovič, Igor Bajo, Ľudovít Cibuľka

ABSTRACT: This article evaluates hydrogeologic properties of the Paleogene and Quaternary sediments in the Šarišská vrchovina upland. The discharge and permeability of individual lithofacial members has been expressed using hydraulic parameters, obtained from both the odberove skusky from the hydrogeologic wells and indirectly by evaluating the average discharge, using hydrometric methods. The groundwater circuit takes place predominantly in the shallow subsurficial zone and only a small amount descends into greater depths and participates in formation of mineral waters.


bibliografický
odkaz na článok:
Zakovič, M., Bajo, I. & Ľ. Cibuľka 1995: Hydrogeológia Šarišskej vrchoviny.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, I, 1/1995, 38-57.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: vnútrokarpatský paleogén, kvartér, hydraulické parametre, prietočnosť, priepustnosť, obeh podzemných vôd

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)




admin@sah-podzemnavoda.sk