www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAVývoj a zmeny vymedzenia zraniteľných oblastí z pohľadu dusičnanov na Slovensku


Vývoj a zmeny vymedzenia zraniteľných oblastí z pohľadu dusičnanov na Slovensku

Evolution and revision of nitrate vulnerable zones in Slovakia


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2014 [ ročník 20, číslo 1 ]
Milan Onderka, Ivana Ondrejková, Anna Patschová

ABSTRACT: One of the elementary requirements of the Nitrate Directive (Council Directive 91/676/EEC) is to delineate nitrate vulnerable zones (NVZ), i.e. to identify areas polluted by nitrates and/or at risk of pollution caused by nitrate from agricultural sources, for which it is necessary to establish and implement pollution mitigating programs to prevent and reduce pollution of water bodies. So far, this is the first review paper dealing with the evolution of nitrate vulnerable zones in Slovakia. This paper aims to, at least partially, clarify the historical aspects and the current status of nitrate vulnerable areas in Slovakia.


bibliografický
odkaz na článok:
Onderka, M., Ondrejková, I. & A. Patschová, 2014: Vývoj a zmeny vymedzenia zraniteľných oblastí z pohľadu dusičnanov na Slovensku.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 20, 1/2014, 51-60.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: Dusičnanová smernica, podzemná voda, zraniteľné oblasti, monitoring

key words: Nitrates directive, groundwater, nitrate vulnerable zones, monitoring

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk
[ informácie o cookies ]