www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAJubilujúci osemdesiatnici - Ing. Kvetoslava Hyánková, CSc.


Jubilujúci osemdesiatnici - Ing. Kvetoslava Hyánková, CSc.

Jubilee of Ing. Kvetoslava Hyánková, CSc.


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2014 [ ročník 20, číslo 2 ]
Zlatica Ženišová

Ing. Kvetoslava Hyánková, CSc. sa v tomto roku dožíva významného životného jubilea. Študovať začala na Chemicko-technologickej fakultu SVŠT v Bratislave a v roku 1956 prešla do Prahy na Vysokú školu chemicko-technologickú. Štúdium ukončila v roku 1958 v odbore Chémia a technológia vody a získala titul Ing. s diplomovou prácou pod vedením prof. Pavla Pittera...


bibliografický
odkaz na článok:
Ženišová, Z. 2014: Jubilujúci osemdesiatnici - Ing. Kvetoslava Hyánková, CSc.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 20, 2/2014, 178.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk