www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAŽivotné jubileum prof. RNDr. Miriam Fendekovej, CSc.


Životné jubileum prof. RNDr. Miriam Fendekovej, CSc.

Jubilee of prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2015 [ ročník 21, číslo 2 ]
Marián Fendek

Prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc. sa narodila 19.11.1955 v Rimavskej Sobote, kde ukončila svoje gymnaziálne štúdiá v roku 1975 v triede s prírodovedným zameraním. V tom istom roku nastúpila na vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK), ktorú úspešne absolvovala v odbore Geológia v roku 1980...


bibliografický
odkaz na článok:
Fendek, M. 2015: Životné jubileum prof. RNDr. Miriam Fendekovej, CSc.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 21, 2/2015, 137–138.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk